Administrerende direktør ansatt

Nordic Bond Pricing AS, etablert av Norsk Tillitsmann ASA og Verdipapirfondenes forening, har ansatt Vegard Annweiler (43) som administrerende direktør.

Annweiler har en MBA med spesialisering i finans, og kommer fra stillingen som ansvarlig for verdsettelse av finansielle instrumenter i Storebrand Kapitalforvaltning. Han har tidligere lang arbeidserfaring fra Oslo Børs.

- Vi er svært glade for å ha fått en av de beste kapasiteter i markedet innen området for verdifastsettelse av finansielle instrumenter som leder av Nordic Bond Pricing. Dette vil sikre at Nordic Bond Pricing fremover vil kunne gi sine kunder høykvalitetsleveranser av uavhengige priser på obligasjoner. Samtidig er grunnlaget lagt for å kunne videreutvikle selskapets produktspekter med f.eks. indekser, sier styreleder Jan Pollestad i Nordic Bond Pricing.

Obligasjonsmarkedet er i sterk vekst, og det er forventet at spesielt markedet for foretaks-obligasjoner vil vokse fremover. Dette innebærer at det arbeidet investormiljøene har med å prise obligasjonene stadig øker. Nordic Bond Pricing vil gjøre dette arbeidet lettere for dem.

- Gjennom etableringen av Nordic Bond Pricing ønsker Norsk Tillitsmann ASA og Verdipapirfondenes forening å bygge opp et selskap som kan gi et klarere prisbilde i obligasjonsmarkedet, og derved bidra til en videreutvikling av markedet. Jeg er glad for å ha fått muligheten til å være med å bygge opp Nordic Bond Pricing fra starten av, sier nyansatt administrerende direktør Vegard Annweiler.

Nordic Bond Pricing vil i tiden fremover rekruttere ytterligere ansatte. I første omgang vil selskapet arbeide med å få på plass kompetanse innen systemtekniske løsninger og data management. Det nystartede selskapet tar dermed sikte på å ha på plass en liten, men kompetent organisasjon ved oppstart tidlig i høst.Jan Pollestad, styreleder, 917 13 823