Spørsmål og svar

Hvorfor er selskapet blitt etablert?

En rekke aktører har behov for å prise obligasjoner regelmessig. Det er mer hensiktsmessig at én aktør gjør det enn at hver enkelt gjør det. Det styrker også troverdigheten til prisestimatene at de er utarbeidet av en tredje part som Nordic Bond Pricing.

Er dette priser som det kan handles på?

Selskapet har ingen målsetning om å levere priser som skal være handlebare. Våre priser leveres etter markedets slutt, og er uttrykk for et beste estimat på markedspris.

Hvilke andre produkter leverer Nordic Bond Pricing eller har til hensikt å levere?

Selskapet leverer også annen analytisk informasjon knyttet til de obligasjonspriser selskapet leverer. Eksempler på slik informasjon kan være yield, durasjon og kredittspreader. I tillegg vurderer selskapet å etablere benchmark obligasjonsindekser for det norske markedet.

Hvorfor heter selskapet Nordic Bond Pricing? Skal dere etablere dere i andre land enn Norge?

Det vi ser er at markedet for foretaksobligasjoner i økende grad er nordisk. Mange norske investorer investerer i dette nordiske markedet. I tillegg ser vi at flere nordiske aktører legger ut lån i det norske markedet. Dette vil selvsagt påvirke hvilke obligasjoner vi setter priser på, og gjør at navnet er passende.

Hvordan utarbeides prisene?

Prisene utarbeides med grunnlag av observasjoner fra markedet, som for eksempel omsetninger og kjøps/salgs interesser. Innhentede data bearbeides i anerkjente modeller for å beregne daglige priser.

Hvordan kan markedet vite at kvaliteten på tjenesten er bra?

Selskapets tjenester benyttes av de fleste store kapitalforvaltningsmiljøene i Norge i tillegg til mange mindre kapitalforvaltningsmiljøer, banker og pensjonskasser. At Nordic Bond Pricing har fått så stor gjennomslagskraft kommer som et resultat av at våre kunder er tilfredse med kvaliteten på våre tjenester. Selskapet arbeider også kontinuerlig med å utvikle seg for å vurdere og sikre at modeller og tjenester er i henhold til anbefalte markedsstandarder.

Det er også opprettet et utvalg med markedsrepresentanter fra sentrale kapitalforvaltningsselskaper og meglerforetak som fungerer et rådgivende faglig organ for selskapet.

Vil selskapet være uavhengig nok i forhold til de selskaper som selskapet skal prise?

Vi legger stor vekt på uavhengighet. Gjennom selskapets avtaleverk er det sikret at prisfastsettelsen skjer uavhengig av eierne, og der en ekstern revisor vil kontrollere våre prosesser.


I tillegg skal man huske at eiermodellen til Verdipapirfondenes forening og Nordic Trustee er meget diversifisert. Det medfører at ingen aktører som selv har interesse i markedet vil ha en vesentlig direkte innvirkning på selskapets prising.

Hvordan blir prisene distribuert?

Prisene blir elektronisk distribuert gjennom Nordic Trustee's datterselskap Stamdata AS.