Om oss

Nordic Bond Pricing ble etablert av Nordic Trustee og Verdipapirfondenes forening i 2013, og er et infrastrukturselskap til nytte for aktørene i obligasjonsmarkedet.

Nordic Bond Pricing tilbyr en daglig uavhengig prisingstjeneste for obligasjoner, og har utviklet obligasjonsindekser som fungerer som referanse for det norske kredittobligasjonsmarkedet.

Selskapet arbeider systematisk med å innhente markedsinformasjon, og utvikler modeller og analyseverktøy for å kunne levere høy kvalitet på sine tjenester.

Ansatte

Henrik Fosby, Administrerende direktør
Henrik.Fosby | tlf. 90 13 77 57

Thomas Bjerknes Bhandari, Senior analytiker
Thomas.Bhandari | tlf. 21 95 65 43

Pål Prestegård Jonassen, Senior analytiker
Pal.Prestegard.Jonassen | tlf. 92 60 65 59

Kristoffer Johan Nilsen, Analytiker
KristofferJohan.Nilsen | tlf. 21 95 65 47

Lars Mehlum, Systemutvikler
Lars.Mehlum | tlf. 21 95 65 48

Amund Myhre, Analytiker
Amund Myhre | tlf. 21 95 65 44

Didrik Sylte, Analytiker
Didrik Sylte | tlf. 21 95 65 50

 

Eiere

Selskapet eies av:
Verdipapirfondenes forening (VFF) 50% (www.vff.no)
Nordic Trustee 50% (www.nordictrustee.com)

Styre

Jan Pollestad, styreleder
Bernt Zakariassen, adm.dir Verdipapirfondenes forening
Aleksander Nervik, adm.dir Stamdata AS