Om oss

Nordic Bond Pricing ble etablert av Nordic Trustee og Verdipapirfondenes forening i 2013, og er et infrastrukturselskap til nytte for aktørene i obligasjonsmarkedet.

Nordic Bond Pricing tilbyr en daglig uavhengig prisingstjeneste for obligasjoner, og har utviklet obligasjonsindekser som fungerers som referanse for det norske kredittobligasjonsmarkedet.

Selskapet arbeider systematisk med å innhente markedsinformasjon, og utvikler modeller og analyseverktøy for å kunne levere høy kvalitet på sine tjenester.

Ansatte

Vegard Annweiler, Administrerende direktør
va@nordicbondpricing.no | tlf. 21 95 65 41

Stig Korsnes, Senior analytiker
sk@nordicbondpricing.no | tlf. 21 95 65 42

Thomas Bjerknes Bhandari, Senior analytiker
tb@nordicbondpricing.no | tlf. 21 95 65 43

Karen Elise Røsandnes, Analytiker
ker@nordicbondpricing.no | tlf. 21 95 65 44

Eiere

Selskapet eies av:
Verdipapirfondenes forening (VFF) 50% (www.vff.no)
Nordic Trustee 50% (www.nordictrustee.com)

Styre

Jan Pollestad, formann
Bernt Zakariassen, adm.dir Verdipapirfondenes forening
Cato A. Holmsen, adm.dir Nordic Trustee