- tilbyder av daglig uavhengig prising for obligasjoner