- leverandør av daglig uavhengig prising og kredittindekser til det nordiske obligasjonsmarkedet